Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Szepietowie
Menu góra
Strona startowa Rejestr Instytucji Kultury
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr Instytucji Kultury, bieżące, menu 1196 - BIP - Urząd Miejski w Szepietowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szepietowo prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Sposób prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szepietowo:
 1. Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr. 64, poz. 565, z późn. zm.).
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szepietowo

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

 • informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych zawartych w nim zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szepietowo;
 • dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
a) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
b) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej;
 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szepietowo;
 • organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
a) odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
b) odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze;
 • odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru;
 • odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Pliki do pobrania:

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Szepietowo

Księga Rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury

Wzór odpisu pełnego z Księgi Rejestrowej

Wzór odpisu skróconego z Rejestru Instytcji Kultury

Metryka

data wytworzenia
2017-01-25
data udostępnienia
2017-01-25
sporządzone przez
Marcin Bartomiejczuk
opublikowane przez
Marcin Bartomiejczuk
ilość odwiedzin
340
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.